0449800102 / 0405968709 outi.tukkila@tukkila.fi

Contact

Tukkila Farm

Near Helsinki metropolitan area and easy to reach.

Outi ja Heikki Tukkila

 

Address: Tukkilantie 168
06530 Kerkkoo,
FINLAND

 

Tel. Heikki Tukkila +358405968709

Outi Tukkila +358449800102 

e-mail: outi.tukkila@tukkila.fi